Certifikát CPK bio

Certifikovaná prírodná kozmetika - CPK, CPK bio

Firma M+H, Míča a Harašta s.r.o. (Saloos) je v súčasnosti držiteľom certifikátu CPK bio.

 

Značka CPK - certifikovaná prírodná kozmetika je českou obdobou medzinárodnej známky kontrolovaná prírodná kozmetika. Zaviedla ju v roku 2007 česká organizácia KEZ ( kontrola ekologického zemědelství ), ktorá sa už roky zaoberá certifikáciou ekologických poľnohospodárskych surovín a potravín. Štandardy boli vypracované v spolupráci s expertami z oblasti výroby kozmetických prostriedkov a s odborníkmi na kozmetickú starostlivosť. Česká republika sa tak zaraďuje medzi vyspelé európske krajiny, ktoré si štandardy bio kozmetiky starostlivo strážia.

 

Označenie Certifikovaná prírodná kozmetika CPK môže byť uvedené na takom kozmetickom prípravku, ktorý splnil parametre štandardov a na ktorý kontrolná organizácia KEZ získala certifikát.

 

Vyšším stupňom certifikácie je značka CPK - bio. Získa ho taký kozmetický prípravok, ktorý splnil parametre štandardov pre CPK a obsahuje minimálne 10% bio surovín. Ako bio suroviny môžu byť označené iba tie, na ktoré bol kontrolnou organizáciou vydaný certifikát o ekologickom pôvode. Na obale môže byť uvedený percentuálny podiel zložiek z ekologického poľnohospodárstva, alebo aj konkrétne názvy a percentuálne zastúpenie obsiahnutých BCertifikát sa udeľuje na dobu 15 - tich mesiacov.

 

KEZ urobí každoročne povinnú kontrolu a výrobcov môže kontrolovať aj námatkovo. 

 

Kritériá pre produkty  CPK a CPK bio:

 • výrobky obsahujú nakvalitnejšie rastlinné suroviny, vrátane surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, prípadne zo zberu bylín alebo plodov rastúcich vo voľnej prírode
 • zber rastlín prebieha šetrným spôsobom s prihliadnutím k zachovaniu druhovej rozmanitosti a stability prírodného stanovišťa. Dbá sa na to, aby príroda bola čo najmenej ničená a poškodená
 • je zakázené používať geneticky modifikované suroviny a suroviny u ktorých bola použitá génová manipulácia
 • výrobky ani suroviny nie sú testované na zvieratách a je zakázané použitie surovín zo zvierat, s výnimkou včelieho vosku a derivátov lanolínu
 • dbá sa na ekologickú likvidáciu odpadov, ekologickú únosnosť výroby a obalových materiálov


Produkty CPK a CPK bio nemôžu obsahovať:

 • syntetické farbivá
 • syntetické aromatické látky
 • syntetické konzervanty mimo vyslovene povolených
 • silikóny
 • parafín, vazelínu a ďalšie obdobné produkty z ropy
 • polymery kyseliny akrylovej
 • látky vystavené ionizujúcemu žiareniu
 • elektrónové nosiče
 • chemické UV filtre
 • geneticky modifikované materiály a ich produkty